Home > Contact Us
Chongqing MIC Technology Co.,Ltd Head QuarterCompany Address: NO. 252 Diancecun, Jiangbei District, Chongqing, China

Factory Address: NO. 1 Guangxue Village, Xiema, Beibei District, Chongqing, China